ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, delas ut. Disponibel avkastning skall utdelas företrädes för: Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, gott kamratskap eller berömvärd flit. Belöning till elev, som ägnat särskilt intresse åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. Annat för eleverna gemensamt ändamål såsom studiebesök, skolresa eller idrottstävling. Förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samlingsstiftelse Grundskolan
Organisationsnummer:842000-9261
Adress:
  • Eslövs Kommun
  • Gröna Torg 2
  • 241 80 Eslöv
Telefonnummer:0413-620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:321 235 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS