ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, får användas till förmån för eleverna vid Åre församlings grundskolor, företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell Verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott C) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands d) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksam-het, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ända-mål e) förvärv av material eller andra saker

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samstiftelse för Åre församlings grundskolor
Organisationsnummer:893201-8537
Adress:
  • Åre kommun
  • Box 201
  • 837 22 Järpen
Telefonnummer:0647-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 584 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS