ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till årliga livstidspensioner om lägst 500 kronor åt pensionärer eller andra personer inom Linköpings kommun, som av fysiska eller psykiska skäl möter mera betydande svårigheter i sin dagliga livsföring; dock medföreträdesrätt åt sådana behövande som varit långvarigt sjuka. I intet fall får avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samstiftelse II
Organisationsnummer:822003-3255
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 LINKÖPING
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 511 847 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS