ÄNDAMÅL

[.] utdelas fyra femtedelar av fondens ränta årligen som ett stipendium, dock så att beloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstoden av ränteavkastningen lägges varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Stipendium tilldelas ”medellös, begåfvad teologie studerande” av Västmanlands-Dala Nation, vilken är för terminen vid universitetet närvarande. Samme stipendiat uppbär stipendium högst under sex på varandra följande terminer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ärkebiskop Johan August Ekmans Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5337
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-88 22 480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS