ÄNDAMÅL

§ 4 Stiftelsen har till ändamål att lämna premier och stipendier till elever vid grundskolorna i Älmhults kommun, som visat god kamratanda, goda studieresultat, föredömligt uppträdande eller berömvärd flit. Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall hänsyn tagas till föreskrifterna för de i stiftelsen ingående stiftelserna/ donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt. Varje år skall vid utdelning av stipendier och premier påminnas om vilka stiftelser/ donationsfonder som ingår i den sammanlagda stiftelsen. §5 Stiftelsens årliga avkastning – sedan minst en tiondedel lagts till kapitalet – skall användas för stiftelsens ändamål. Disponibel avkastning, som av någon anledning ej utdelas för ett visst år, skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Älmhults kommuns samstiftelse för grundskolan
Organisationsnummer:802482-1277
Adress:
  • Älmhults kommun
  • Stortorget 1
  • 343 30  Älmhult
Telefonnummer:0476-550 00
E-post:matilda.dunfjall@almhult.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:234 276 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS