ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel, som Föreningsbanken AB och helägda dotterbolag, som ej övertagits för skydd av fordran, överlämnat till stiftelsen i syfte att ge personalen delägarintresse i banken och med föreskrift att medlen skall komma de anställda till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar samt enligt de av banken i samband med överlämnande av medlen uppställda villkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Resultatandelsstiftelsen Kärven
Organisationsnummer:802401-1648
Adress:
  • Ingemar Gottfridsson
  • Gosterbygget 69
  • 31294 LAHOLM
Telefonnummer:0430-60006
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS