ÄNDAMÅL

Att räntan deraf beräknad till 5 procent, skall årligen tillfalla Enka efter afliden Comminister uti Solberga Pastorat och, om flera sådana Enkor finnas, dem emellan efter behof fördelas. Skulle åter icke någon Enka efter afliden Comminister i Solberga Pastorat finnas eller, om sådan finnes, men hennes ekonomiska ställning vara någorlunda god, hvartill vi räkna det fall, då bouppteckningen efter mannen visar en behållning af minst fem tusen (5000) Rd Rmt, besparas räntan och läggs till kapitalet intill dess någon behöfvande Enka i Pastoratet uppkommer, som då erhåller, på sätt nämndt är, räntan af kapitalet till hvad belopp detta uppgått. Finnes ej behöfvande Comministers Enka, men barn efter afliden Comminister i Solberga Pastorat, hvars hustru jemväl aflidit, åtnjuta dessa barn, om de äro i behof, räntan intill dess de uppnått femton (15) år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rafstedtska donationen nr 485
Organisationsnummer:853300-3433
Adress:
  • Bagarevägen 9
  • 444 65 Jörlanda
Telefonnummer:0303-66964
E-post:solbergapastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:209 499 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS