ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan skall utdelas till behövande änkor och ogifta döttrar efter civila tjänstemän, företrädesvis av magistraten i Malmö, med 200 kr till varje, men om något av räntan för året blir över, lägges överskottet till kapitalet så länge, att ytterligare 200 kr kan utdelas, och så allt framgent.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rådman Joh. Knutssons och hans fru Margaretha Knutssons fond
Organisationsnummer:846002-0236
Adress:
  • Malmö Tingsrätt
  • Box 265
  • 201 22 Malmö
Telefonnummer:040-353000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:329 432 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS