ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja: – Barns och ungdoms utövande av idrott och kultur – Omsorg om barn och ungdom – Barn och ungdoms utbildning – Vetenskaplig forskning Styrelsen äger rätt att varje år avgöra vilket eller vilka av stiftelsens ändamål som ska gynnas. Det är inget krav att varje ändamål gynnas årligen utan fördelningen mellan ändamålen avgörs av styrelsen. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom bidrag till organisationer eller genom egen verksamhet. Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet. Av stiftelsens årliga inkomster i form av ränta och utdelning skall, efter avdrag för kostnader, 10-20 procent läggas till stiftelsen kapital. Återstående avkastning används för att främja stiftelsens ändamål. Gåvor som stiftelsen erhåller skall läggas till stiftelsens kapital om ej givaren föreskriver annat. Styrelsen kan dock efter att fem (5) år förflutit från stiftelsens bildande besluta om att använda del av stiftelsens kapital för främjande av stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse
Organisationsnummer:802478-9052
Adress:
  • Högvaktsterassen 1
  • 11130 Stockholm
Telefonnummer:073-0621446
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS