ÄNDAMÅL

Av årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet.Återstående del av avkastningen skall av skolstyrelsen utdelas till förmån för elever vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för:a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratandra eller berömvärd flit.b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.d)hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands.e) studiebesök, skolreda, fritidsveksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Premie- och Stipendiestiftelsen
Organisationsnummer:879000-3621
Adress:
  • Box 101
  • 739 22 Skinnskatteberg
Telefonnummer:0222-450 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS