ÄNDAMÅL

Stiilelsens ändamål är att:- Främja och stödja idrottslig verksamhet så som, men inte begränsat till, utveckling av organisation men också utövande och genomförande av aktiviteter.- Främja och stödja utveckling inom idrott i syfte att engagera, mobilisera och skapa förutsättningar för en livsla-aftig idrottssektor.- Främja och stödja idrottslig verksamhet i syfte att bidra till social mobilisering, ökad folkhälsa, respekt för människors lika värde och samarbete över gränser.Ändamålet kan t. ex. tillgodoses genom insamling och fördelning av medel till idrottsorganisationer och idrottsprojekt inom eller utom Sverige med ändamål som överensstämmer med stiftelsens ändamål. .Ändamålet kan vidare tillgodoses genom att stiftelsen själv eller genom annan juridisk person bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Särskilt anges att stiftelsen kan vara medlem i ideell förening som bedriver Svenska PostkodLotteriet eller annat av Novamedia Sverige AB (”Stiftaren”) instiftat lotteri.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:PostkodLotteriets Idrottsstiftelse
Organisationsnummer:802478-6116
Adress:
  • Klarabergsviadukten 63, Box 193
  • 101 23 Stockholm
Telefonnummer:08-509 270 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS