ÄNDAMÅL

Kulturella samfondens ändamål skall vara att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning främja biblioteksverksamheten och annan kulturell verksamhet i avseende på sådana ändamål och behov som staten och kommunen ej skall tillgodose med utdebiterade medel. Minst en tiondel av samfondens årliga avkastning skall tillföras samfondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Perstorps kulturella samfond och stiftelse
Organisationsnummer:802482-0295
Adress:
  • Perstorps kommun, Kultur- och fritidsnämnd
  • Torget 1
  • 284 85  Perstorp
Telefonnummer:0435-391 85
E-post:charlotte.joehns@perstorp.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 757 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS