ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att varaktigt uppmärksamma kognitiva hjärnsjukdomar (bland annat Alzheimers sjukdom) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stiftelsen ska tillgodose sina syften genom utdelande av stipendier till personer och organisationer som genom forskning, social hjälpverksamhet eller på annat sätt gjort en extraordinär insats för humanismen, till exempel genom att uppmärksamma eller förbättra förutsättningarna för människor med kognitiva hjärnsjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra liknande sjukdomar, eller genom att på annat sätt höja rösten för de som inte kan tala själva. Stiftelsen får för uppfyllande av sitt ändamål även ge stöd och råd till människor som drabbas av kognitiva hjärnsjukdomar, barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och andra som behöver hjälp att få sina röster hörda, samt sprida information och bedriva opinionsbildning i frågor som anknyter till stiftelsens syfte. Stiftelsen äger rätt att avyttra egendom som erhållits i gåva, för att uppfylla stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Pernilla Andersson Dregen Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802481-5451
Adress:
  • Desert Business Service
  • Box 103
  • 701 42 Örebro
Telefonnummer:073-533 05 37
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS