ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta kvarvarande medel från avvecklingen av avdelning 163 Marmaverken av SPIAF. Den egendom som stiftelsen skall förvalta uppgår vid bildandet till 100.000 kronor, samt att av stiftelsens årliga nettoavkastning skall 10 % tillföras grundkapitalet. Återstoden av avkastningen skall stiftelsen årligen utdela som stipendier och bidrag enligt de villkor som anges i punkt 4 i stiftelsens stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Pappers avd 163 stipendiestiftelse
Organisationsnummer:886000-7924
Adress:
  • Söderala pastorat
  • Stallvägen 3
  • 826 61 SÖDERALA
Telefonnummer:0270-42 17 71
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:108 351 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS