ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att räntan skall användas för underhåll av mitt och mina föräldrars gravställe å Hammarslövs kyrkogård. Den del av räntan som ej åtgår för att hålla gravplatsen i vårdat skick får användas för kyrkogårdens vårdande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olof Jönssons Stiftelse
Organisationsnummer:802479-4144
Adress:
  • Hammarlövs församling
  • Tommarps byaväge 17-0
  • 231 93 Trelleborg
Telefonnummer:0410-33 01 39
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS