ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen samt 80 % av värdestegringen av stiftelsens behållning ska användas som ekonomiska bidrag, stipendier till juridikstuderande vid fakulteten som med godkända tentamina avancerat i sina juridikstudier till lägst 3 terminer eller med motsvarande studieresultat. Som kriterier till att erhålla bidrag från stiftelsen skall inte särskilt räknas som kvalificering till stipendiat att studierna avklarats med höga betyg utan stipendiat skall utges företrädesvis till studeranden som utmärker sig för intresse för sina juridikstudier i syfte att förmå dessa till fortsatta studier med juridikexamina som målsättning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olle Johanssons stiftelse för juridikstuderande vid Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet
Organisationsnummer:802479-3773
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS