ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller annars allmännyttiga ändamål. Stiftelsen är inte geografiskt begränsad utan kan verka för sitt ändamål över hela världen. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom egna projekt, investeringar i företag och andra organisationer som har positiv inverkan på stiftelsens ändamål, genom att lämna bidrag till startup-bolag, föreningar, företag, stiftelser och andra organisationer och privatpersoner som har positiv inverkan på stiftelsens ändamål eller genom att stiftelsen på andra sätt verkar för att främja sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nordic Capitals Välgörenhetsstiftelse
Organisationsnummer:802481-8075
Adress:
  • Mäster Samuelsgatan 21, 9tr
  • 11144 Stockholm
Telefonnummer:4684405050
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS