ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja och främja utbildning och forskningsinsatser med anknytning till näringslivet, riskkapitalbranschen eller andra frågor i samhället relaterade till eller relevanta för detta samt stödja och främja ekonomisk tillväxt i utsatta regioner och utvecklingsländer. Stiftelsen är inte geografiskt begränsad utan kan verka för sitt ändamål över hela världen. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom egna projekt, investeringar i företag och andra organisationer som har positiv inverkan på stiftelsens ändamål, genom att lämna bidrag till startup-bolag, föreningar, företag, stiftelser och andra organisationer och privatpersoner som har positiv inverkan på stiftelsens ändamål, studiestipendier för primärt eftergymnasiala studier och forskning eller genom att stiftelsen på andra sätt verka för att främja sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nordic Capitals utbildningsstiftelse
Organisationsnummer:802481-8067
Adress:
  • Mäster Samuelsgatan 21, 9tr
  • 11144 Stockholm
Telefonnummer:4684405050
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS