ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja bevarandet av fiskarbostället Rågskär i Värmdö kommun eller liknande skärgårdsställen. 10 procent av Stiftelsens avkastning skall läggas till Stiftelsens kapital och att resterande del av avkastningen skall användas för Stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall ombesörja att min och min hustrus gravplatser på Österåkers kyrkogård vårdas för all framtid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils och Anna Anderssons stiftelse till bevarande av fiskarbostället Rågskär i Värmdö kommun
Organisationsnummer:812000-1402
Adress:
  • Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
  • Svensksundsvägen 5
  • 11149 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-12312421
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS