ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska vara att direkt eller indirekt – genom egen verksamhet, verksamhet i dotterbolag eller utdelning av bidrag eller medel – främja etablering, finansiering eller drift av journalistisk verksamhet i syfte att stärka yttrandefriheten, pressfriheten och informationsfriheten i regioner där medier och andra publicister fått eller riskerar att få sin yttrandefrihet, pressfrihet eller informationsfrihet beskuren. Den därigenom bedrivna nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen ska stå fri från bindningar till politiska partier, ekonomiska maktsfärer och andra organiserade samhällsintressen. Journalistiken ska vara oberoende, spegla mångfald, vara religiöst obunden samt slå vakt om demokrati, alla människors lika värde samt grundläggande fri- och rättigheter. Stiftelsen kan också verka i ändamålets anda genom att på olika sätt skapa förutsättningar för fri media genom exempelvis utbildning, fortbildning och opinionsbildning. Stiftelsen ska ha rätt, men ingen skyldighet, att bedriva näringsverksamhet och att äga andelar i juridiska personer i syfte att främja ovanstående ändamål. Styrelsen avgöra på vilket sätt ändamålet från tid till annan ska främjas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:News Media Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802482-1475
Adress:
  • Gjörwellsgatan 30
  • 11260 Stockholm
Telefonnummer:070-728 82 53
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS