ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att ses som ett centrum för positivt klimatavtryck med fokus på individ, hälsa och mångfald. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt synliggör alla djurslag och växtslag i världen för att gynna den biologiska mångfalden främst rörande natur och hampa. Stiftelsens ändamål är att: Främja projekt med ekologiskt odlad hampa som livsmedel och fiber- och vedämnesproduktion samt efterföljande förädlingssteg av denna. Främja projekt med inriktning på hållbara events, ekoturism, naturupplevelser och utbildning. Främja projekt som verkar för en hållbar planet, biologisk mångfald, minskat klimatavtryck och naturrelaterade hälsoaktiviteter. Främja skogsbaserade naturhotell och hållbart byggande, främst med hampa som byggråvara. Bidra till ett jämställt lantbruk genom att främja personer, i första hand kvinnor, som yrkesmässigt driver en ekologisk primärproduktion. Främja projekt som leder till ökad andel ekologisk jordbruksmark med regenerativa odlingsmetoder för ökad kolinlagring och mullhalt där hänsyn tas till jordens mikrobiologiska liv och det naturliga ekosystemet. Främja forskning, innovation, produktutveckling och utbildning i enlighet med syfte och ändamål. Främja teknik för cirkulär och lokal produktion av kretsloppsbaserad växtnäring där levande fotosyntesbakterier ingår. Främja underhållet av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter rörande stiftelsens syfte samt andra byggnader som används i enlighet med syfte och ändamål. Främja projekt som utvecklar, restaurerar och bevarar natur- och kulturmiljöer i enlighet med stiftelsen syfte och ändamål Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige. Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål. Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mossagårdens natur- och hampainsamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802481-4918
Adress:
 • Mossagården 1
 • 247 64 veberöd
Telefonnummer:070-328 55 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS