ÄNDAMÅL

Dessa fonder skola användas till pension eller understöd åt sådana inom Kalls socken av Jämtlands län bosatta aktningsvärda, fattiga arbetare som, utan att vara berättigade till försörjning genom offentliga fattigvården, till följd av genom ålderdom, sjuklighet eller lyte minskad arbetsförmåga eller på grund av talrik familj kunna vara i behov av understöd, eller åt där bosatta, i betryck varande änkor eller oförsörjande barn efter arbetare; skolande sjuka, skadade eller ålderstigna eller eljest behövande gruvarbetare vid Huså eller Fröå numera nedlagda gruvor eller kopparverk, eller fattiga änkor eller oförsörjda barn efter sådana arbetare, hava företrädesrätt till understöd, även om de ej vidare äro boende vid dessa platser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Montgomeryska-Burmanska stiftelsen
Organisationsnummer:893201-9162
Adress:
  • Åre kommun
  • Box 201
  • 837 22 Järpen
Telefonnummer:0647-16100
E-post:kundtjanst@are.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 168 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS