ÄNDAMÅL

Till fattiga eller mindre bemedlade barn, vilka efter genomgången folkskola eller dylik skola och fortsättningsskola fortsätta sin utbildning vid annan läroanstalt, utgå årliga stipendier med lägst 50 kr, om flera sökanden förekomma, samt högst 300 kr, därest endast en sökande skulle anmäla sig. Stipendierna utdelas till elever vid högre folkskolor, kommunala mellanskolor, högre allmänna läroverk, tekniska skolor, folkhögskolor m fl efter särskild prövning av inkomna ansökningshandlingar. Som villkor för stipendierna utbekommande gäller att sökanden skall vara mantalsskriven i Degerfors socken och ha goda vitsord från den läroanstalt sökanden bevistar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Moritz stiftelse
Organisationsnummer:894000-6573
Adress:
  • Vindelns församling
  • Storvägen 53
  • 922 31 Vindeln
Telefonnummer:0933-14300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:63 940 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS