ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga löpande avkastning ska, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till att stödja småföretagande och hantverk i Umeå kommun. Stiftelsen ska lämna bidrag till hantverkare och småföretagare för vidareutbildning, specialutbildning och utveckling av verksamheten. Stiftelsen ska även användas för understöd till småföretagare, hantverkare samt deras familjer som på grund av sjukdom eller olycksfall är i behov av ekonomisk hjälp. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska bekostats av allmänna medel

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Scharinska samstiftelsen
Organisationsnummer:802425-3117
Adress:
  • Umeå kommun
  • 901 84 Umeå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:178 850 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS