ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bidra till undervisning och utbildning av idrottsutövare i Härjedalen och därmed förenliga ändamål i närliggande områden. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att årligen tilldela bidrag till i första hand en framstående idrottsutövare som är folkbokförd i Härjedalens kommun. I andra hand kan bidrag utdelas till en framstående idrottsutövare som är folkbokförd i angränsande kommuner till Härjedalens kommun, eller en organisation som verkar för att uppfylla stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Michael Larssons stiftelse för duktiga idrottsutövare
Organisationsnummer:802478-9797
Adress:
  • Ulf Eriksson
  • Hedeviken 306
  • 840 93  Hede
Telefonnummer:0736-877131
E-post:ulf.eriksson@attaett.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 792 372 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS