ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i natur- och djurskyddets namn förvalta stiftelsens fastigheter och övriga tillgångar. Syftet är dels att stiftelsens fastigheter skall förvaltas på så sätt att den biologiska mångfalden avseende djur- och växtlighet kan utvecklas på ett naturligt och av skogsbruk opåverkat sätt, dels att dela ut medel som skall användas till gagn för djur- och naturskyddet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maria och Erik Strangells stiftelse för natur- och djurskydd
Organisationsnummer:802478-5126
Adress:
  • Ulf von Sydow
  • Lignells väg 4 E
  • 831 42  Östersund
Telefonnummer:070-587 02 41
E-post:ulf@vonsydow.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:32 616 494 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS