ÄNDAMÅL

Mats Jernfälts minnesfond har som syfte att utveckla kompetensen hos läkare och sjuksköterskor, som arbetar med klinisk forskning rörande behandling av akut leukemi vid Karolinska sjukhuset. Kompetensutvecklingen skall framför allt ske genom deltagande i lämpliga kongresser och seminarier samt helst vara omedelbart tillämplig på akut leukemisjuka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mats Jernfälts minnesstiftelse vid Karolinska sjukhuset
Organisationsnummer:802407-3556
Adress:
  • Karolinksa Institutet, Stfitelseförvaltningen
  • 171 77 Stockholm
Telefonnummer:08-524 864 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS