ÄNDAMÅL

Att dels med tre fjärdedelar (3/4) av tillgänglig avkastning stödja Ericastiftelsens, Odengatan 9,114 24 Stockholm, forskning och/eller metodutveckling inom områdena psykodynamisk teori och individualterapi, allt för barn och ungdom, dels med en fjärdedel (1/4) av tillgänglig avkastning stödja familjer som hemma vårdar eget utvecklingsstört och/eller svårt handikappat barn under femton år, genom att bekosta ledighet för familjen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Märta och Sigurd Bergdahls Stiftelse
Organisationsnummer:802402-1662
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS