ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdoms fostran, utbildning och undervisning i första hand genom att stiftelsen övertager den av Maria Elementarskola Aktiebolag nu bedrivna verksamheten. Stiftelsen skall upprätthålla verksamheten i enlighet dels med skollagen och de anvisningar som kunna meddelas av Skolöverstyrelsen och Stockholms stads skoldirektion, dels ock med de principer som stiftaren angivit i stiftelseurkunden. I andra hand skall därest det visar sig svårt att underekonomiskt rimliga villkor driva skolverksamheten eller om denna av andra skäl måste upphöra, stiftelsens avkastning, sedan 10 % av densamma årligen lagts till kapitalet, användas till stipendier och understöd till ideella ungdomsorganisationer som verkar för skolungdomens fysiska och andliga fostran dels ock åt skolungdomar med handikapproblem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Märta Fransons stiftelse
Organisationsnummer:802006-0458
Adress:
  • Fredmansgatan 1-3
  • 118 47 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-120 216 22
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS