ÄNDAMÅL

De Handikappades Riksförbund skall för mina erhållna testamentariska medel utdela stipendier till handikappade ungdomar mellan 18-35 år, med företräde för de som har förkunskaper i tyska språket, för att dessa under vistelse i Österrike skall kunna förkovra sina språkkunskaper för framtida användning på arbetsmarknaden. Om den handikappade stipendiaten har behov av vårdpersonal under sin vistelse i Österrike, bör den vara tysktalande, allt för att också därigenom utveckla stipendiatens språkkunskaper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margit Fagraeus Schinagls Stiftelse för De Handikappades Riksungdomsförbund
Organisationsnummer:802423-9124
Adress:
  • DHR Bidragsstiftelse
  • Hammarby Allé 91
  • 12063 STOCKHOLM
Telefonnummer:072 7417135
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS