ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bidra med stöd till behövande före detta personal på Mälarsjukhuset.

Vid beslut om utdelning ur stiftelsesamfonden skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna för de i stiftelsesamfonden ingående donationerna.

Av den årliga nettoavkastningen skall en tiondel därav läggas till stiftelsens kapital innan utdelning får ske.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mälarsjukhusets stiftelse för stöd till f.d. personal på sjukhuset
Organisationsnummer:802480-4133
Adress:
  • Landstinget Sörmland
  • 611 88 Nyköping
Telefonnummer:0155-24 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS