ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom ekonomiskt stöd eller på annat sätt främja utbildning, gärna för barn och unga i Sverige och globalt.

Stiftelsen får vidare främja åtgärder innefattande utbildning som syftar till att förebygga och motverka social, ekonomisk eller annan utsatthet hos individer, gärna barn och unga i Sverige och globalt.

Stiftelsens styrelse kan främja ändamålet på det närmare vis man finner lämpligt. Stiftelsen får äga aktiebolag (eller motsvarande associationsform i andra jurisdiktioner) som utgör dotterbolag till stiftelsen och ändamålet får då främjas genom verksamheten i sådant dotterbolag.

Stiftelsens tillgångar består av det kapital som överlämnats till stiftelsen i samband med bildandet och senare tillkomna gåvor och donationer samt vad som därefter trätt istället för sådan egendom. Avkastningen, i form av räntor, utdelning och liknande intäkter får disponeras för stiftelsens ändamål. Styrelsen får vid behov även ta i anspråk realisationsresultat för stiftelsens ändamål.

Av det kapital som tillskjutits i samband med bildandet, ska ett belopp om femtio (50) miljoner kronor utgöra stiftelsekapital. Resterande del, ett belopp om etthundratjugo (120) miljoner kronor får tas i anspråk och disponeras för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Madeleine Olsson Erikssons Stiftelse
Organisationsnummer:802482-4289
Adress:
  • Fastighets AB Josefina,
  • Box 7024
  • 402 31 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS