ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden skall användas enligt beslut av socialnämnden i Lysekil till stöd åt behövande inom Lysekils och Lyse församling. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Av samfondes årliga avkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning under påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lysekils kommuns donationsförbund – samfond nr 2 – för socialt ändamål inom Lysekils och Lyse församling
Organisationsnummer:854600-5706
Adress:
  • Kommunhuset, ekonomiavdelningen
  • 453 80 Lysekil
Telefonnummer:0523-603000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:462 946 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS