ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vårda och bevara det för bl.a. etnografisk, kulturgeografisk och ekologisk forskning intressanta kulturminnesmärke, som utgöres av Länna kyrkby, Norrtälje kommun, med omkringliggande mark- och vattenområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Länna Kyrkbys Kultur- och Miiljöstiftelse
Organisationsnummer:814400-8425
Adress:
  • Louise Angleryd
  • Lucktorpsvägen 4
  • 76197 NORRTÄLJE
Telefonnummer:0176-269779
E-post:lollo.ad@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS