ÄNDAMÅL

I. stödja särskilt utsatta människor i ekonomiskt eftersatta länder främst: * Psykiskt och fysiskt sjuka och funktionshindrade människor * Barn i utsatthet * Kvinnor utsatta för våld och förtryck * Fattiga och hemlösa genom verksamheter som arbetar för, eller ska komma att arbeta för dessa. För deras mänskliga rättigheter och för att de ska kunna leva under värdiga förhållanden. II. genom att driva informations och opinionsarbete om särskilt utsatta människors rättigheter för att därigenom påverka så att bestående förbättringar uppstår för dessa människors levnadsvillkor. III. genom att utveckla samarbeten mellan industriländer och ekonomiskt eftersatta länder i syfte att främja en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i den svaga regionen. och att dessa samarbeten har en gemensam målsättning om en hållbar utveckling, rättvisa system och miljömässiga vinster. Stiftelsen ska inledningsvis verka i ekonomiskt eftersatta länder i Europa. Stiftelsen kan efter viss tid, som styrelsen bestämmer, även driva ändamålsenlig verksamhet i andra länder runt om i världen där det finns stora behov av demokratisk, ekonomisk och social utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Loza Foundation Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802480-2558
Adress:
  • Kyrkogårdsvägen 16
  • 432 45 Varberg
Telefonnummer:0733-213823
E-post:sabina@grubbesondesign.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:747 743 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS