ÄNDAMÅL

Räntan af denna fond skall efter kyrkorådets bepröfvande i lotter om ett hundra /100/ kronor årligen fördelas emellan i Mariestads kyrkoskrifna äldre ogifta gvinnor, företrädesvis tjänarinnor och sömmerskor, hvilka icke åtnjuta fattigvård, men ändock kunna anses vara i behof af understöd. Ett år tilläfentyrs uppkommet ränteöfverskott reserveras och fördelas påföljande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lovisa Lindblads Stiftelse
Organisationsnummer:802480-2590
Adress:
  • Mariestads församling
  • Box 2
  • 542 21 Mariestad
Telefonnummer:0501-39500
E-post:mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS