ÄNDAMÅL

Att ekonomiskt understödja evangelisk, i synnerhet evangelisk-luthersk, kyrklig församlings- och kärleksverksamhet, företrädesvis i icke-protestantiska länder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lotten och Elisabeth Norlunds Stiftelse
Organisationsnummer:813600-1586
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • Kyrkokansliet
  • 751 70 UPPSALA
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 067 374 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS