ÄNDAMÅL

Av kapitalets årliga avkastning skall 10% fonderas. Restbeloppet utav den årliga avkastningen skall användas för föräldralösa, begåvade och välartade barns vård och fostran eller utbildning. Storleken av de belopp, som skola från stiftelsen utgå, skall bestämmas med hänsyn till omständigheterna och behovet i de särskilda fallen. Kyrkoherdarna i Maria och Gustaf Adolfs församlingar härstädes skola jämte före- ståndaren för den förvaltande bankens notariatavdelning – efter inhämtande av erforderliga upplysningar från stadens skolor, barnavårdsmyndigheter eller annan uti ifrågavarande förhållande initierad – besluta angående från stiftelsen utgående belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Leonie Deshayes stiftelse för föräldralösa barn
Organisationsnummer:843001-5225
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS