ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja studier som utvecklar ungdomars kunskaper om internationella förhållanden, internationella organ och/eller internationellt samarbete genom att lämna ekonomiskt bistånd till studerande vid universitet/högskolor i Sverige för akademiska studier eller forskning vid utländska universitet/högskolor inom ämnesområden med anknytning till internationella organ och/eller internationellt samarbete speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter, energifrågor och miljöfrågor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne fstam
Organisationsnummer:802405-1560
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • Blasieholmstorg 12
  • 10670 Stockholm
Telefonnummer:87011000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS