ÄNDAMÅL

motortorpedbåten MTB T26 jämte ett belopp å kronor 50.000:- att utbetalas med 10.000:- per år med början 1988-12-30 att för all framtid tjäna de ändamål som framgår av bifogade stadgar.
Stiftelsens ändamål skall vara
att i samarbete med marinen eller andra myndigheter stärka rikets försvar
att verka för försvarsupplysning
att understödja undervisning och utbildning av personal med anknytning till marinen, handelsflottan och forskningsinstitutioner
att främja vetenskaplig marin forskning t ex rörande navigation, fartygs fart och sjöegenskaper samt historisk forskning angående marina vapen, arbetsmiljö och andra betingelser under vilka marin personal arbetade vid tiden kring andra världskriget samt
sprida allmän kännedom om äldre marinteknik, och örlogsfartyg.
Till fullföljande av ändamålet skall stiftelsen bl a syfta till
att bevara motortorpedbåten T26 i komplett och driftsdugligt skick
att hålla T26 tillgänglig som skolfartyg för såväl militär som civil skolning samt
att bereda den tekniskt, marint, militärt och historiskt intresserade allmänheten möjlighet att studera fartyget och om möjligt medfölja detsamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lennart Segerströms stiftelse, T26 – ett levande museifartyg
Organisationsnummer:802014-4005
Adress:
  • Lennart Danielsson
  • Styrbordsgatan 18
  • 120 65 Stockholm
Telefonnummer:076-1484881
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS