ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bevara och göra tillgängligt för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet den totala kulturmiljö, som utgöres av byggnadsbestånd, yttre anläggningar, inventarier, föremål och dokumentation inom fastigheten Tjuls 1:34, Region Gotland.

Detta innebär bl.a. att byggnadsbeståndet, som till vissa delar med säkerhet är från 1800-talet, skall vårdas och bevaras av stiftelsen, så att såväl allmänhet som forskare har möjlighet att studera järnvägens historia på Gotland, att fastigheten skall bevaras, varigenom en hemmiljö för stationspersonal och deras familjer under mer än ett sekel ävenledes görs tillgänglig för både allmänhet och forskare, att Ingvar jakobsson och Ylva Rudins samlingar av föremål och utrustning som hör järnvägen till blir allmäntillgänglig. Även de band- och bildupptagningar från intervjuer med personal som varit verksamma vid Tjuls Station eller arbetat vid järnvägen på Gotland skall bli tillgänglig för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kulturstiftelsen Tjuls Station
Organisationsnummer:802477-7529
Adress:
  • I Jakobsson & Y Rudin
  • Eskelhems Tjuls 912
  • 622 70 GOTLANDS TOFTA
Telefonnummer:0498-26 65 87
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS