ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja akademisk forskning och utbildning vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Detta ska ske genom stipendier och forskningsbidrag till lärare, forskare och studeranden vid Lunds universitet eller vid universitet och andra enheter som bedriver forskning och utbildning på akademisk nivå, som Svenska teologiska institutet samarbetar med inom ramen för den forskning och utbildning som sker vid STI. Om det inte är möjligt att bedriva forslming och utbildning vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem, på annat sätt främja akademisk forskning och utbildning med motsvarande inriktning på annan plats. Stiftelsekapitalet får ej förbrukas och ska värdesäkras genom att en del av avkastningen avsätts till detta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Krister Stendahls stiftelse för forskning och utbildning vid Svenska teologiska institutet
Organisationsnummer:802481-9024
Adress:
  • Svenska Kyrkan, kyrkokansliet
  • 75170 Uppsala
Telefonnummer:018-16 95 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS