ÄNDAMÅL

Jag H.M Konung Carl XVI Gustaf, bildar härmed en ny självständig stiftelse genom att avskilja och till stiftelsen överföra de föremål av kulturhistoriskt intresse som framgår av bifogade företeckning och som jag personligen mottagit genom en testamentarisk bandläggning ursprungligen gjord av Konung Gustaf V för att av stiftelsen förvalta som minne över Konung Gustaf V:s och tidigare monarkers ämbetstid samt de värdepapper och kontanter som framgår av bilagda förteckning. Föremålen ska även hållas tillgängliga för användning i ämbetet av den konung eller drottning som enligt successionsordningen innehar rikets tron som statschef, allt under förutsättningar att de är ättlingar av det Bernadotteska Huset. Föremålen ska även i den utsträckning det är möjligt och lämpligt hållas tillgängliga för visning. Om ättling av det Bernadotteska Huset inte innehar rikets tron som statschef ska föremålen, istället för vad som säga i andra stycket, hållas tillgängliga för ättens huvudman i ceremoniella sammanhang där ätten representeras. Stiftelsen har rätt av att av stiftaren, tronföljare eller annan medlem av Kungahuset med äganderätt motta och förvalta egendom av liknande slag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Konung Gustaf V:s stiftelse
Organisationsnummer:802481-7010
Adress:
  • Kungliga slottet
  • 10770 Stockholm
Telefonnummer:08-4026000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS