ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte till Stiftelsen Klockargården, som vårdar utvecklingsstörda eller på annat sätt hämmade ungdomar och vuxna, tillhandahålla utbildnings och arbetslokaler, andra kollektiva utrymmen, maskiner och annan erforderlig utrustning samt bostäder.
Stiftelsen skall även kunna tillhandahålla lokaler och utrustning till andra befryndade verksamheter.
Stiftelsen skall verka utur de impulser som framsprungit ur Rudolf Steiners antroposofi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Klockargårdens Bostadsstiftelse
Organisationsnummer:815600-6598
Adress:
  • Skattgränd 2
  • 153 35 JÄRNA
Telefonnummer:070-6490300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS