ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fondens kapital bör varje år utdelas till musikbegåvade elever, företrädesvis i Stöcke skola, eller annan skola inom Tegs församling, Umeå kommun, eller om Stöcke skola indragits gäller motsvarande för Tegs centralskola. Stipendier eller anslag skall utdelas för inköp av musikinstrument eller fortbildning inom musik och sång. Räntan eller avkastningen skall utdelas varje år efter det att räntan kapitaliserats eller tillförts fondens kapital och är det vår önskan att utdelningen skall ske vid respektive vårtermins slut och skall stipendiater eller anslagsmottagare i god tid dessförinnan utses av fondstyrelsen på förslag av rektor eller musiklärare i Tegs församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kerstin och Ford Bäckströms Stiftelse för Musikbegåvade Elever i Tegs Församling
Organisationsnummer:802480-1238
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänster
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-7390185
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS