ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att all avkastning på erhållet kapital, inkluderande räntor, utdelningar, eventuell värdestegring m.m, skall efter att 10 (tio) procent avsatts för kapitalets förstärkande, årligen utdelas till studerande vid Lunds universitet, i första hand för studier i arabiska och i andra hand för studier i spanska. Skulle universitetets utbildning i nämnda språk upphöra äger universitetet ändra destinatärskrets till studerande inom andra språk. I det fall att samtliga språkutbildningar upphör står det universitetet fritt at disponera medlen till andra studiestipendier.Syftet är att stipendiet från tid till annan skall täcka studiekostnaderna för en studerande under en termin. I det fall att avkastningen överstiger detta belopp kan fler stipendiater, alternativt stipendium för en och samma person under flera terminer, komma ifråga. Om detta beslutar universitetet. Även mindre överskott kan användas, exempelvis för inköp av litteratur, och utdelas såsom uppmuntran. Inköpen skall då göras av universitetet.I den mån ett överskott inte bedöms kunna utdelas skall beloppet kapitaliseras. Skulle avkastningen understiga stiftarens intentioner skall den ändå, så långt den räcker, utdelas enligt internationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kerstin Lindblads Stiftelse
Organisationsnummer:802479-4441
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS