ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja forskning på gynekologiens område – främst cancerforskning. Avkastningen av stiftelsen skall utdelas som ett eller flera forskningsbidrag årligen för att understödja sådana vetenskapliga undersökningar av vid Karolinska Institutet studerande eller utexaminerade eller vid institutet verksamma, icke till fast anställning befordrade, yngre forskare, som faller inom gynekologien eller som kommer detta ämne till godo och som kan förväntas bli till verklig nytta för mänsklighet.Av stiftelsens årliga inkomster skall en tiondel läggas till kapitalet intill dess detta uppnått en storlek av 5 miljoner kronor, varefter avsättningen minskas till en tjugondel av sagda inkomster. Endast avkastningen av kapitalet får utdelas. Stiftelsens övriga avkastning för ett räkenskapsår användes till utdelning under det därpå följande. Därest någon del av avkastningen icke skulle ha utdelats skall detta belopp föras till nästa års för utdelning disponibla belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Juta Roonemaa-Rohustes och Artur Rohustes stiftelse för gynekologisk forskning
Organisationsnummer:802480-2236
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • Stiftelseförvaltningen
  • 17177 Stockholm
Telefonnummer:08-524 864 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS