ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att inom Trelleborgs stad främja hemgårdsverksamheten genom att förvärva eller efter förvärv av markområde därå uppföra en fastighet avsedd att användas för de ändamål som avses med hemgårdsverksamhet, samt att efter uppförandet av denna fastighet förvalta densamma. Med hemgård förstås ett socialt arbetscentrum som har till syfte att verka för gemenskap och förståelse mellan människor tillhörande olika åsiktsriktningar, arbetsområden och livsintressen såväl som olika åldrar, samt att söka befrämja ömsesidigt bistånd i strävandet för fortsatt personlig utveckling. För förverkligandet av detta syfte kan hemgården begagna sig av olika verksamhetsformer, till de oumbärligaste höra anordnande av teoretiska och praktiska kurser, föredrag och fria överläggningar samt sällskaplig samvaro i hemliknande omgivning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johanna Anderssons stiftelse för främjande av barn och ungdomsverksamhet i Trelleborg
Organisationsnummer:847000-6225
Adress:
  • Leif Malmstein
  • Hamngatan 24, lgh 1705
  • 231 42 TRELLEBORG
Telefonnummer:070-5538182
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 413 178 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS