ÄNDAMÅL

Tills vidare utdelas räntan som premium blott vartannat åt, varvid premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstoden av ränteavkastningen lägges till fondkapitalet. Vartannat år lägges räntan oavkortad till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Premiet utdelas tills vidare vartannat år (första gången år 1938) vid högtidslandskapet den 30 april enligt de bestämmelser för val, som gälla för Wallins premium, ”till en behövande landsman, som utmärker sig för flit och ett gott uppförande”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan Samuelssons Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6244
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-8822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS