ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som tre stipendier, benämnda ”Löfbergs stipendium”, beloppet dock avrundat nedåt till helt tiotal kronor för varje stipendium. Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet för dettas förstärkande efter att erforderligt belopp utbetalats till Västerås kyrkogårdsförvaltning för vård av Löfbergs grav.Stipendiat utses bland studerande tillhörande Västmanlands-Dala nation vid Uppsala universitet som är i behov av understöd och som gjort sig känd för flit och redlighet samt goda studier, med företräde för historiska eller naturvetenskapliga ämnen. Stipendiet får inte behållas under längre tid än tre år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan Samuel Löfbergs Stipendiestiftelse
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS